Η Α. ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ ΑΤΕ δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής διαθέτοντας εμπειρία 30χρόνων και ειδίκευση σε απαιτητικά επισκευαστικά και αναστηλωτικά έργα.

Ενδεικτικά περιλαμβάνει αποκαταστάσεις μοναστηριών, κελιών, εκκλησιών, κτιρίων μνημειακού χαρακτήρα, κατασκευές νέων κτηρίων, επισκευαστικά έργα, αντιπλημμυρικά έργα κ.α. τόσο σε επίπεδο κατασκευής όσο και σε επίπεδο μελέτης.

Ειδικά, η μακροχρόνια εξειδίκευση των επιτελικών στελεχών και του εργατοτεχνικού προσωπικού σε μελέτες και έργα αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης δημιουργεί τα εχέγγυα για την παραγωγή ολοκληρωμένων μελετών και άρτια κατασκευασμένων έργων.

 

uphresies kolokasidis

 Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία είναι οι εξής:

Υπηρεσίες σε επίπεδο κατασκευής :

 Η αξιοπιστία, η άριστη επικοινωνία και η συνέπεια στην ολοκλήρωση των έργων σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών μας.

Close Menu